Angelika Iwanow

HR Manager, CulinaryOn

Human Resources to dla niej styl życia. W swojej codziennej pracy koncentruje się na tworzeniu dla rekrutowanych i zatrudnianych pracowników jak najlepszych warunków do rozwoju zawodowego. Uważa, że dla zbudowania zgranego i skutecznego zespołu kluczowe jest zapewnienie pracownikom atmosfery akceptacji i docenienia, adekwatnego wynagrodzenia i bezgranicznego wsparcia ze strony organizacji. W CulinaryON Angelika zarządza całością procesów HR-owych w Warszawie, a wkrótce będzie również współtworzyć kadrę CulinaryON w innych krajach Europy, w których otwierane będą kolejne studia marki.

Zna branżę HR zarówno od strony agencyjnej, jak i klienckiej. Zdobywała doświadczenie pracując przy międzynarodowych i krajowych procesach HR-owych, dzięki czemu jest w stanie oceniać możliwości rynku i kandydatów z różnych perspektyw. Chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy wspierające rozwój branży HR, dzieląc i wymieniając się doświadczeniami. Jest absolwentką Zarządzania Strategicznego i Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie (Polska) i Sojourner-Douglass College w Baltimore, Maryland (USA).

Inni Prelegenci