Kamil Krukowski

Broker ubezpieczeniowy, Key Account Manager - Funk International Polska

Od 2009 r. pracuje w branży ubezpieczeniowej. W lutym 2012 r. złożył egzamin brokerski przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zdobywał doświadczenie zarówno w kancelariach krajowych jak i korporacyjnych, gdzie odpowiadał za obsługę klientów lokalnych i międzynarodowych. Specjalizuje się w zarządzaniu benefitami pracowniczymi w zakresie ubezpieczeń na życie i opieki medycznej. Na co dzień obsługuje klienta kluczowego, przeprowadza przetargi komercyjne, wdraża programy pracownicze i nadzoruje wykonanie umów przez dostawców.

 

Inni Prelegenci