dr Katarzyna Obuchowska

Employee Experience HR Business Partner w Crédit Agricole Bank Polska

Ekspert w obszarze kultury organizacyjnej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 2011 r. związana z branżą HR. Współpracowała z departamentami rozwojowymi, gdzie konceptualizowała, wdrażała i monitorowała efektywność (ROI) projektów biznesowych w obszarze HR. W banku odpowiada za projekty budowania zaangażowania, zarządzania zmianą, talentami, energią, a także twórcze rozwiązania w ramach bankowej grupy innowacji.

Inni Prelegenci