Dorota Dula

Dyrektor Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A.

Dyrektor Biura Programów Emerytalnych i Kapitałowych Mentor S.A. oraz ekspert BCC, członek zespołu problemowego do spraw ubezpieczeń społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, uczestnik z ramienia BCC w etapie prac i konsultacji nad ustawą o PPK.

Inni Prelegenci