Aneta Skalska

Kierownik Projektu w Biurze Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami PKN ORLEN

Obecnie odpowiada za kluczowe projekty w obszarze wynagrodzeń i benefitów oraz efektywności organizacji w międzynarodowej grupie kapitałowej ORLEN. Posiada wieloletnie doświadczenie kierowania projektami zarówno w obszarze HR, jak i poza HR. Zorientowana biznesowo na wyniki tworzące wartość dodaną dla organizacji. Z obszarem HR związana 10 lat, wcześniej z biznesem. Uczestniczyła w projektach fuzji i przejęć w Grupie Kapitałowej ORLEN, jak również prowadziła projekty outsourcingowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek rad nadzorczych w spółkach GK ORLENu. Ukończyła m.in. studia podyplomowe MBA, Akademię Kompetencji Menedżera na Akademii L.Koźmińskiego, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Zarządzanie Wartością Firmy. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Finanse i Bankowość. Posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych uprawniający do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych spółek.

Inni Prelegenci